คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง

โทร: 02-613-2404

Email: benyapha@econ.tu.ac.th

facebook:100 ปี อาจารย์ป๋วย - เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200